Χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Το Onething.gr τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας του. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας.

Σημαντική ενημέρωση για την χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί η επιχείρηση μας Most Media υπό τους όρους του παρόντος τμήματος και τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν. 2016/619 Γ.Κ.Π.Δ (G.D.P.R.), όπως θα ισχύει από τις 24 Μαΐου 2018.

by Commercial department (Version 2018)

Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει δημιουργηθεί από την επιχείριση Most Media, με σκοπό να σας ενημερώσουμε για την πολιτική της επιχείρησης μας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας χορηγείτε με την συγκατάθεσή σας, ώστε να λάβετε γνώση για το σκοπό επεξεργασίας τους από την εταιρεία εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να εφαρμόσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Επομένως η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφεται και καθορίζεται από τους όρους αυτής της ανακοίνωσης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Κοινοτικού ακόμα και του διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στην επιχείρησή μας φροντίζουμε πάντα για τη μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων που αφορούν το eShop μας. Διατηρούμε τα συστήματά μας στη βέλτιστη κατάσταση με καθημερινούς ελέγχους, συνεχείς ενημερώσεις των λογισμικών, εφαρμογή αυτόματων κανόνων αυτοπροστασίας (firewalls, fail2ban, DDOS protection κλπ), χρήση εξελιγμένων αντιικών λογισμικών (antivirus), οργάνωση του τρόπου φύλαξης και διάθεσης των passwords, συνεχή εκπαίδευση γύρω από θέματα ασφαλείας σε τεχνικό επίπεδο, και συνεχή πληροφόρηση των συνεργατών και των πελατών μας.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του περιγραφόμενου αυτού κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της ανάλυσης που θα παρουσιαστεί παρακάτω.

H παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης και Συναλλαγών της Most Media και του onething.gr και ενιαίο με αυτούς σύνολο. Είναι στην ευχέρεια μας κατά καιρούς να αλλάζουμε την Πολιτική αυτή, είτε μέρος αυτής είτε συνολικά παρ’ όλα αυτά οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες του και τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις ανεπιφύλακτα.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου και του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν για εμάς προτεραιότητα. Γι’ αυτό αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να χειριζόμαστε υπεύθυνα τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο του μέλους, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις.)

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

Κατά την επίσκεψή σας στο Δικτυακό τόπο και Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα και προκειμένου…

α) Να εγγραφείτε ως μέλος να αγοράσετε ως επισκέπτης) στο OneThing.gr και να ανοίξετε Λογαριασμό προκειμένου να αγοράσετε προϊόντα από αυτό…
β) Να εγγραφείτε στην Υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω emails (Newsletter) του Onething.gr…
γ) Να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε τόσο για τυχόν παραγγελίες σας όσο και για νέα προϊόντα μας…
δ) Να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το νόμο και τους Γενικούς Όρους Χρήσης είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, ημερομηνία γέννησης, φύλλο, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κλπ.)

Ειδικότερα για την περιήγησή σας στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα δε σας ζητείται από το Onething.gr κανένα προσωπικό σας στοιχείο.

Συλλέγουμε τα παρακάτω στοιχεία από εσάς, τα οποία εσείς μας χορηγείτε οικειοθελώς για το σκοπό της εγγραφής σας ως μέλος στο Onething.gr και τη δημιουργία Λογαριασμού:

Όνομα, Επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και κωδικό πρόσβασης (password).

Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε αγορά προϊόντων σας από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα που πρέπει να μας χορηγήσετε είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα αριθμό κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας, διεύθυνση (οδό και αριθμό, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), διεύθυνση χρέωσης και διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο). Παράλληλα, ζητάμε εθελοντικά κάποια στοιχεία όπως αριθμό σταθερού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας), και επάγγελμα.

Στην περίπτωση που θα εκδώσουμε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, Α.Φ.Μ. και διεύθυνση της έδρας της.

Επίσης για την εγγραφή σας στην υπηρεσία Newsletter της Εταιρείας μας με σκοπό την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών δελτίων για την Επιχείρησή μας μας το Onething.gr και τα προϊόντα/ υπηρεσίες του, τυχόν προσφορές κτλ, ζητάμε να μας χορηγήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email). Επιπλέον για την αποστολή σε εσάς σύντομων γραπτών μηνυμάτων SMS με ενημερωτικά δελτία για την Εταιρεία και τα προϊόντα/ υπηρεσίες της, σας ζητάμε να μας χορηγήσετε το αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. (Η υπηρεσία αυτή δεν υποστηρίζετε ακόμα)

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.Onething.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με εμάς, την επικοινωνία μαζί σας, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία τα χορηγείτε καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το Onething.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.Onething.gr τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Ειδικότερα τα στοιχεία μέλος (στοιχεία του Λογαριασμού Μέλους) διατηρούνται στους servers του Onething.gr για διάστημα πέντε (5) ετών.

Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να απολαύσετε μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία: συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.

Αποδέκτες των δεδομένων και σκοπός διαβίβασης

Δυνάμεθα να διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε αντιπροσώπους ή και υπεργολάβους μας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Για παράδειγμα διατηρούμε το δικαίωμα όπως για τους ανωτέρω σκοπούς διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις μεταφορικές εταιρείες  που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης και στο Δικτυακό μας τόπο για την αποστολή σε εσάς των προϊόντων σας που έχετε αγοράσει από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σε παρόχους πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία μιας πληρωμής εκ μέρους σας συνεπεία αγοράς σας από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σε τρίτους – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό μας υπηρεσίες προώθησης και marketing τόσο της επιχείρησής μας όσο και των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, ή σε τρίτους συνεργάτες μας οι οποίοι μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης.

Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή μας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με το Onething.gr επιχειρήσεις.

To Onething.gr δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, το Onething.gr έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Συναίνεση χρήστη

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας και χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης του Onething.gr συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα:

Εισαγωγή Λογαριασμού: Εάν εισάγετε στο Λογαριασμό μέλους πληροφορίες λογαριασμού ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ή/και τραπέζης σας, τότε συναινείτε ότι το Onething.gr θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για όλες τις ενδεχόμενες επιστροφές τελών προς το εσάς, σε περίπτωση ασκήσεως από εσάς του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των Όρων Χρήσης και του Νόμου.

Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς: Συμφωνείτε ότι το Onething.gr θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για ενέργειες μάρκετινγκ, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία) αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. 

Εφόσον το επιθυμείτε, το Onething.gr θα παραιτηθεί από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι θα ακολουθήσετε τις διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών που λαμβάνουν τα ενημερωτικά μας δελτία που σας παρέχουμε .

Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστείλει ένα σχετικό email στο info@onething.gr ή να ρυθμίσει ανάλογα στον λογαριασμό μέλους του τη λειτουργία αποστολής ενημερωτικού δελτίου ή να κάνει διαγραφή ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται σε κάθε ενημερωτικού τύπου email που λαμβάνει από εμάς.

Επεξεργασία αναφορικά με απατηλές πράξεις: Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύλογων στοιχείων και εφόσον το απαιτεί η συγκεκριμένη περίσταση, το Onething.gr θα έχει το δικαίωμα να συλλέξει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει εκείνα τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκάλυψη, όπως και τη διακοπή προσφορών που δημιουργήθηκαν με δόλιο σκοπό καθώς και τα στοιχεία κάθε άλλης παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης του Onething.gr.

Διαβίβαση σε περίπτωση νόμιμης διάταξης. Διαβίβαση σε υπηρεσίες ελλείψει νόμιμης διάταξης: Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει νόμου, συναινείτε στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

Μεταφορά και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων.

Η μεταφορά των δεδομένων σας γίνεται με κρυπτογράφηση. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στους διακομιστές μας που βρίσκονται σε συγκεκριμένους Servers. To Onething.gr δεν αποθηκεύει και δεν ελέγχει τα δεδομένα πιστωτικών καρτών.

Δικαίωμα ενημέρωσης και διαγραφής

Έχετε, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την επιχείρησή μας Most Media, και στο info@mostmedia.gr, ή στο Onething.gr. και info@onething.gr

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας η οποία παρέχεται στο πεδίο του καταστήματος μας με την ονομασία επικοινωνία.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σύνοψη των ανωτέρω

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.Onething.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων του www.Onething.gr , τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της επιχείρησης Most Media με ΑΦΜ εταιρείας 036881736 που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.
Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την επιχείρηση Most Media επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας .

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Η επιχείρηση Most Media διατηρεί το δικαίωμα χρήσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των χρηστών με σκοπό την παροχή πληροφοριών που αφορούν τις παραγγελίες, τα προϊόντα της ή/και την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή προσφορών.
Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα της διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών του newsletter της επιχείρησης Most Media και αποχώρησης από την τηρούμενη βάση δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης στο email info@onething.gr.

“Δηλώνω υπεύθυνα και αμετάκλητα πως δεν επιθυμώ πλέον ως χρήστης να διατηρεί περαιτέρω η επιχείρηση Most Media το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά μου δεδομένα σε κάθε συνεργαζόμενη εταιρία και πάροχο υπηρεσιών και προϊόντων για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους και επιθυμώ πάραυτα να κάνω χρήση του δικαιώματος της διαγραφής των προσωπικών μου στοιχείων από τη λίστα αποδεκτών του newsletter της επιχείρησης Most Media και της αποχώρησης μου από την τηρούμενη βάση δεδομένων αυτής.’’

Συλλογή στοιχείων πελάτη από την εταιρεία κατά την παραγγελία του πρώτου προϊόντων από απόσταση.

Οι εξ αποστάσεως παραγγελίες των προϊόντων του καταστήματος προς τον αγοραστή προϋποθέτουν τη δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας μαζί του με σκοπό να παρέχονται σε αυτόν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις γύρω από το status της παραγγελίας του. (Διαθεσιμότητες, εκπτώσεις, χρόνοι παράδοσης, επιστροφές, ακυρώσεις, κ.α.)

Ως εκ τούτου, στα πλαίσια της ομαλούς διεκπεραίωσης της υπηρεσίας καλείστε όπως αποδώσετε τα αληθή στοιχεία που σας ζητούνται στις φόρμες εγγραφής όπως είναι π.χ. το όνομα, η διεύθυνση, το τηλέφωνο σας κλπ. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που οικειοθελώς εισάγετε για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από την Εταιρεία, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@οnething.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει στη φόρμα παραγγελίας, ή να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά στο ίδιο νούμερο, αναφέροντας:”ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

Αποδοχή του πελάτη της συλλογής στοιχείων από την εταιρεία για εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών

Ο πελάτης δηλώνει ότι:

Αποδέχεται πλήρως ότι έλαβε γνώση της «Διαδικασίας εξ αποστάσεως παραγγελίας» και ότι διάβασε ενδελεχώς και αποδέχτηκε πλήρως το καθεστώς της παραπάνω διαδικασίας και ουδεμία αντίρρηση φέρει για όσο το επιθυμεί ο ίδιος να είναι σύμφωνος με τους ανωτέρω όρους. Ακολούθως δε ότι, ενημερώθηκε για τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του Ν.2472/97, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ενημερώθηκε και συμφωνεί στη χρήση των προσωπικών του δεδομένων από την επιχείρηση Most Media και την ιστοσελίδα www.Onething.gr για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης από το προσωπικό της επιχείρηση Most Media εταιρείας και του www.Onething.gr καθώς και από τους εμπορικούς της συνεργάτες, που μεσολαβούν για τη σύναψη και την ολοκλήρωση της σύμβασης. Τα στοιχεία της παρούσας αίτησης είναι ακριβή και αληθή.

Ενημερωτικά email (NewsLetter)

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Onething.gr ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email, τα οποία περιέχουν νέα και πληροφορίες για προϊόντα και προσφορές της εταιρείας.

Τα ενημερωτικά email (NewsLetter) αποστέλλονται μόνο αν ο χρήστης το επιλέξει και για όσο χρόνο ο ίδιος το επιθυμεί. Ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί οποτεδήποτε από την λίστα αποδεκτών του NewsLetter , μέσω του link που υπάρχει σε αυτό. Τα NewsLetter ενδέχεται να χαρακτηριστούν από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία και να καταλήξουν στο spam folder, Για το λόγο αυτό προτείνεται η αποθήκευση της διεύθυνσης αποστολής του Onething.gr στη SafeList του χρήστη.

To Onething.gr αποστέλλει αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (email) στο χρήστη για την πορεία της παραγγελίας του χρήστη η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή παροχή των υπηρεσιών της Onething.gr . Ο χρήστης οφείλει να μεριμνά ώστε να μπορούν να φτάσουν στον ίδιο, να τα διατηρεί καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής του και να ενημερώνει την Onething.gr χωρίς καθυστέρηση, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών σε περίπτωση που δεν τα λαμβάνει.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω του e Shop ο χρήστης θα κληθεί να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία (όπως ενδεικτικά αναφερομένων το όνομα, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), τα οποία θα καταχωρούνται σε αρχείο που θα τηρεί και θα επεξεργάζεται η επιχείρηση Most Media, με σκοπό την εκτέλεση των παραγγελιών και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του e-shop Onething.gr.

Αποδέκτες στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να είναι οι εμπορικοί συνεργάτες του Onething.gr που μεσολαβούν για τη παράδοση των προϊόντων, άλλοι συνεργάτες του Onething.gr και τα τυχόν Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων θα γίνεται η εξόφληση των συναλλαγών σας κατά δική σας ρητή δήλωση.

Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών πλην των ανωτέρω αποδεκτών του Αρχείου, οι οποίοι συνεργάζονται με την Onething.gr με σκοπό την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του Onething.gr και του Χρήστη συναλλακτικής σχέσης, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Το Onething.gr δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος του Onething.gr προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του ν.2472/1997, τα οποία μπορεί να ασκήσει αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα προς την επιχείρηση Most Media με ΑΦΜ 036881736 σε σχέση με το eshop Onething.gr με συστημένη επιστολή στην… Most Media, Καρύστου 27, 13451 Καματερό Αττικής υπόψη: Διεύθυνσης Retail Marketing με την επισήμανση “eShop Onething.gr”.

Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο χρήστης θα δηλώσει, στο πλαίσιο της συναλλαγής του με το e-shop για παραγγελία ή αγορά προϊόντων, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει των προβλεπομένων στον Ν. 3471/2006. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Εφαρμογή της πολιτικής προστασίας περί προσωπικών δεδομένων και χρήση της εφαρμογής Viber ή Skype

Επικοινωνία χρηστών και πελατών μέσω Viber ή Skype με εκπρόσωπο της Εταιρείας

Στα πλαίσια της πληρέστερης εξυπηρέτησης του αγοραστικού κοινού η επικοινωνία χρηστών και πελατών μέσω της εφαρμογής Viber ή Skype μπορεί να επιτευχθεί με την εταιρεία επιχείρηση Most Media με αποκλειστικό σκοπό την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτησή αυτών από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας το www.Onething.gr, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν για ανταλλαγή πληροφοριών, εικόνων, κειμένων, προσφορών, προωθητικών ενεργειών σε σχέση με τις παραγγελίες τους από το κατάστημα. Σημειώνεται δε, ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε αυτοί το επιθυμούν από στιγμής που οι ίδιοι έχουν δώσει οικειοθελώς τα στοιχεία επικοινωνίας τους για τις συγκεκριμένες αυστηρά και μόνο περιγραφόμενες ανωτέρω δραστηριότητες της επιχείρησης Most Media.

Σαφώς δε, έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα όποτε αυτοί το αποφασίσουν να ζητήσουν τη διαγραφή των στοιχείων επικοινωνίας τους από την εταιρεία και να μην λάβουν εφεξής ουδέν μήνυμα με το ανωτέρω περιγραφόμενο περιεχόμενο αφού πλέον δεν θα συναινούν σε αυτό.

Συλλογή Δεδομένων

Επειδή δύναται η επιχείρηση Most Media να συλλέξει περιεχόμενο και πληροφορίες από τους χρήστες Viber ή Skype με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω τρίτου, σας καθιστά σαφές και κατανοητό ότι η επιχείρηση Most Media (και όχι η εφαρμογή του Viber ή Skype) συλλέγει αυτό το περιεχόμενο και αυτές τις πληροφορίες για τους ανωτέρω σκοπούς που περιέγραψε και που είναι σε σύμφωνη γνώμη με τους χρήστες αφού προηγουμένως εγγράφως ή τηλεφωνικώς έχει πάρει τη συγκατάθεσή τους.

Παρ’ όλα αυτά η εταιρεία Most Media δηλώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με τη συλλογή, την αποθήκευση και τη χρήση του περιεχομένου και των πληροφοριών του Viber ή Skype χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ειδοποίησης και της συγκατάθεσης του Viber ή Skype User για τον ίδιο, αφού η εταιρεία τηρεί όλες τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές για την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Η επιχείρηση Most Media δηλώνει απερίφραστα πως δεν συλλέγει το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες των Χρηστών Viber ή Skype ούτε ότι έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή στο Viber ή Skype με αυτοματοποιημένα μέσα (όπως η συλλογή bots, ρομπότ, αράχνες ή ξύστρες) χωρίς την άδειά της εφαρμογής ή με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από τις Πολιτικές Viber ή Skype Και τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

Συνεπώς η εταιρεία δηλώνει υπεύθυνα πως οι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή δεδομένα που αποκτά από την εφαρμογή του Viber ή Skype, τους χρήστες ή / και τους χρήστες του Viber ή Skype πρέπει και οφείλουν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εφαρμογής του Viber ή Skype και όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων όπως αυτά περιγράφονται και προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία.

Η Εταιρεία εκτός από την υποστήριξη των μηνυμάτων και των συνομιλιών που έχει ανωτέρω περιγράψει πως αναπτύσσει με τους πελάτες και τους χρήστες της και μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς που αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω με τους Συνδρομητές στο πλαίσιο της εφαρμογής Viber ή Skype αυστηρώς δεν επιτρέπει να επεκτείνει την επικοινωνία της σε άλλα επίπεδα πλην των αμοιβαίως συμφωνημένων.

Κάθε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται αμέσως στην ιστοσελίδα προς ενημέρωση σας. Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, εδώ…!

 

 

Call Now Button

Εξέλιξη παραγγελίας

Για να εντοπίσετε την παραγγελία σας, παρακαλούμε, πατήστε το κουμπί "Εντοπισμός".

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε για την χρήση των cookies και την τυχόν επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο